Produkty Keetec splňují normu RED

Podle platné celoevropské legislativy by všichni výrobci v Evropské unii měli na trh uvádět výlučně kvalitní, bezpečné a zdraví neškodící produkty.

Podle platné celoevropské legislativy by všichni výrobci v Evropské unii měli na trh uvádět výlučně kvalitní, bezpečné a zdraví neškodící produkty. Naše společnost klade důraz na vysokou kvalitu produktů Keetec, je pro nás proto velmi důležité i pravidelné a důkladné testování našich výrobků u akreditovaných odborníků v dané oblasti.

Vzpomínané testovací laboratoře musí splňovat náročné podmínky schválené Evropskou unií a na jejich základě vykonávat potřebné zkoušky pro udělení certifikátů.

Od června 2017 je v platnosti upravená legislativa 2014/53/EU (Radio Equipment Directive – RED) určující nové pravidla pro udělení certifikátu „CE“. Zaměřená je na rádiové zařízení, využívající rádiové frekvenční spektrum, které používáním nesmí způsobovat zdraví škodlivé rušení.

Z portfólia Keetec do uvedené skupiny zařízení patří autoalarmy ovládané doplňkovými dálkovými ovladači se zabezpečeným plovoucím kódem na frekvenci 433MHz – KEETEC TS 10, imobilizéry s dálkovým ovladačem pracujícím na frekvenci 2,4GHz – KEETEC TS IMO a GPS lokalizátor s GSM modulem (pásma 900Mhz a 1800Mhz) – KEETEC GPS SNIPER.

Všechny vzpomenuté produkty značky Keetec absolvovaly důkladné testování ve Výzkumném ústavu spojů, n. o. Banská Bystrica. Dnes tak můžeme s potěšením konstatovat, že produkty Keetec splňují podmínky na rádiové frekvenční spektrum a elektromagnetickou kompatibilitu určující normou „RED“.